Veliki Kaštel u Kotišini 
  


Kaštel u Kotišini izgrađen je sredinom XVII. stoljeća tijekom Kandijskog rata. Prirodne stijene ograđene su visokim zidom te je tako nastala višekatna građevina nepravilnog tlocrta koja se sastoji od dvije odvojene prostorije međusobno povezane u nivou prvog kata. Na pročelnoj strani kaštela nalaze se puškarnice na svim nivoima i manja mašikula. U prizemlju su novija vrata na luk, dok su na katu vrata sa kamenim nadvojem. Ulaz u sjeverni dio kaštela je na drugom nivou, nekad je bio dobro sakriven predziđem koje je postojalo pred kaštelom i čiji su ruševni ostaci još sačuvani. Kaštel ima jednostrešni krov pokriven kamenim pločama. Kaštel je nedavno obnovljen i stavljen u funkciju. U selu se nalaze također nedavno obnovljena crkva sv. Martina (15. stoljeće) i s crkva sv. Ante (17.–20. stoljeće).