Biljni svijet

 

Pod pojmom «biljni pokrov» ili «biljni svijet» obično su obuhvaćene dvije njegove komponente - flora i vegetacija. Vegetacija je skup svih biljnih zajednica ili fitocenoza. To su zakonito građene zajednice u odnosu na ekološke čimbenike i pouzdani su indikatori stanišnih prilika. Flora je skup svih biljnih svojta nekog područja.

Biljni pokrov planine Biokovo izuzetno je zanimljiv i bogat. Vidljivo je miješanje različitih flornih elemenata. Ovdje se miješaju najstariji mediteranski, noviji borealni i srednjoeuropski florni elementi.

Na prvi pogled siromašno i golo, Biokovo obiluje biljnim i životinjskim vrstama. Uz mjestimice prašumske šume bukve, jele i crnog dalmatinskog bora, nalazimo veliki broj biljnih vrsta, među kojima su i brojni endemi kao npr. biokovsko zvonce (Edraianthus pumilio), biokovska zečina (Centaurea biokovensis), crvenkasta zečina (Centaurea cuspidata) i drugi.

Na Biokovu raste mnogo ugroženih biljaka, kao velecvijetni rožac, crvena vratiželja, trobridi sijedac, malocrveni kaćun, Portenšlagova zvončica, modro lasinje i druge. U samom parku raste preko 1500 biljnih vrsta.

S druge strane, vegetacija Imotske krajine uglavnom je bjelogorična. Najčešće su zastupljeni hrast, grab i jasen. Na najvišim predjelima mogu se naći crnogorične šume bora, a na Biokovu jele i smreke. S promjenom načina života mijenja se i izgled vegetacije. Prije stotinjak godina šume je bilo malo jer je zemlja bila obrađivana, ispresijecana suhozidima zidanim vrijednim rukama Imoćana. Danas se šuma proširila i prekrila polja, staze i stoljećima građene suhozide.