Za razliku od prošlog sastanka održanog u svibnju u Makarskoj, danas su naši kolege iz Makarske došli kod nas u Imotski kako bismo zajedno dogovorili daljnji tijek aktivnosti koje moramo poduzeti. Dakle, nakon dobivanja Pisma potpore od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, danas je naglasak bio na pripremi elaborata za naš budući UNESCO-ov Geopark. Elaborat koji zajednički pripremamo dosta je opsežan i složen dokument kojeg treba na hrvatskom i engleskom jeziku poslati Povjerenstvu za UNESCO-ove Geoparkove do kraja studenog ove godine. Unatoč tome, što smo prešli veći dio puta u smislu pripreme, angažmana i općenito posvećenosti cjelokupnom projektu, svjesni smo i činjenice da nas pri kraju tog puta očekuje onaj teži dio koji se tiče ocjenjivanja od strane Povjerenstva. Nakon ocjene elaborata, na neki način teoretskog dijela svega što smo do sada postigli, u ljeto iduće godine očekujemo dolazak Povjerenstva na teren i konačnu ocjenu.