5th Digital Forum – Papuk Special Edition, održan je u Požegi 01. i 02. rujna 2021. godine.
Poseban naglasak je bio na predstavljanju našeg Geoparka, drugi dan u 12.30 sati. Posebna gošća bila je gospođa Kristin Rangnes, predsjednica Udruženja europskih geoparkova (EGN), koja je vodila ovaj sastanak. Naš najuži tim ponosno je predstavio Geopark Biokovo-Imotska jezera kao mladi geopark koji želi postati dio UNESCO-ove obitelji svjetskih geoparkova.