Nakon što je upućeno Pismo namjere s ciljem pokretanja inicijative zajedničke prijave i utemeljenja “Geoparka Biokovo-Imotska jezera“ za UNESCO Global Geoparks, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, 28. svibnja 2020. , krenulo se u Imotskom u pripremu prezentacije s istim ciljem, izvijestili su iz Grada. Zbog nemogućnosti sudjelovanja pojedinih članova povjerenstva, te zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, prezentacija “Zajednička inicijativa osnivanja Geoparka Biokovo-Imotska jezera“ dostavljena je članovima Povjerenstva elektronskim putem 10. srpnja, na komentiranje, izjašnjavanje, i za eventualna pitanja. Neki od članova Povjerenstva iznijeli su svoje komentare i pitanja, te su zatraženi još i dodatni materijali i pojašnjenja, koja su u nadolazećoj komunikaciji razmjenjena  naknadno zbog nemogućnosti fizičkog prisustvovanja na održavanju Prezentacije projekta. Slijedom toga, 27. srpnja 2020. održana je Peta sjednica Nacionalnog povjerenstva za Svjetske Geoparkove UNESCO-a. Povjerenstvo se izjasnilo kako je vidljivo da postoji snažna inicijativa za osnivanje “Geoparka Biokovo-Imotska jezera“, da su zadovoljni predočenim prijedlogom, pa je sukladno tome dobiveno pozitivno mišljenje o zajedničkoj inicijativi. Nakon uvida u dostavljenu Prezentaciju i dodatno poslani materijal, Ministarstvo gospodarastva i održivog razvoja podržava inicijativu osnivanja “Geoparka Biokovo-Imotska jezera“ za apliciranje na UNESCO program Svjetske mreže Geoparkova. Kako je za hrturizam.hr kazao Luka Kolovrat, iz Geoparka Imotska jezera, granice budućeg Geoparka Biokovo-Imotska jezera već su utvrđene, a njihova ukupna površina iznosi 431 km2, a zahvaćaju područja općine Imotski, Podbablje, Zmijavce, Lokvičiće, Lovreć, Zagvozd, Runoviće i Proložac. -Naša zajednička inicijativa proizašla je iz činjenice da Park prirode Biokovo i Imotska krajina čine geološki, geomorfološki i krajobrazno jedinstven prostor dinarskog krša, a želja nam je da se zajedničkom prijavom iskoriste potencijali oba područja na dobrobit lokalne zajednice.- istakao je Kolovrat. To je prostor koji osim što plijeni pažnju svojim reljefom i geomorfološkim oblicima, odnosno brojnim krškim fenomenima, krasi veliko bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta uključujući čitav niz endemskih vrsta kao što su: mekousna pastrva (Salmothymus obtusirostris), basak (Rutilus basak), imotska gaovica (Delminichthys adspersus), makal (Squalius microlepis), ilirski vijun (Cobitis illyrica)… Uz najatraktivnije zaštićene spomenike prirode i fenomene svjetskog značaja, Crveno i Modro jezero, tu je i izvor Krčevac koji je za sada jedini potvrđeni lokalitet čovječje ribice (Proteus anguinus) u Imotskoj krajini, zatim špilja Zovnjača u općini Podbablje, koja je nedavno utvrđena kao važno arheološko i biospeleološko nalazište, među znamenitostima su i izvor Opačac, rijeka Vrljika, jezera Ričice, Galipovac, Knezovića i Mamića jezero, Prološko blato, Lokvičićka jezera, Dva oka i brojni drugi vrijedni i atraktivni lokaliteti koji su neumornim radom vode nastajali tijekom dugog geološkog razdoblja. -Sama inicijativa ima snažan potencijal te se slaže s mišljenjem Povjerenstva. Slijedom toga, isto Ministarstvo će donijeti  očitovanje čime „Geopark Biokovo-Imotska jezera“ i službeno postaje kandidat za pristupanje Svjetskim Geoparkovima UNESCO-a, najavili su iz Grada. Taj značajan korak prema konačnom cilju rezultat je zajedničkog rada udruge Geopark Imotska jezera, Grada Imotskog, Parka prirode Biokovo i TZ Imota. (Grad Imotski)