U prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Imotskom jučer su održane Interna i Dionička radionica Geoparka Biokovo-Imotska jezera, a danas smo sa stručnjacima iz naša dva hrvatska UNESCO Geoparka, te sa kolegama iz JU Park prirode Biokovo odradili terenski obilazak svih lokaliteta na području Imotske krajine koji su uključeni u Geopark. Naša priča oko projekta Geopark Biokovo-Imotska jezera ušla je u svoju završnu fazu i pripremamo sve za dolazak stranih evaluatora u srpnju ili kolovozu, ukoliko nam epidemiološke okolnosti to dopuste.