Kulturna baština


Na području od oko 430 km² koliko obuhvaća BILAG postoji više stotina lokacija na kojima su sačuvani različiti tragovi ljudskog djelovanja iz svih povijesnih razdoblja, a koje danas zajedničkim imenom zovemo kulturna baština. U tome prednjače arheološki lokaliteti, posebice oni iz prapovijesnih razdoblja tj. gradine (utvrđena naselja) i kamene gomile ili tumuli (grobnice). Međutim, nisu rijetki ni oni iz antičkih vremena kao ni iz srednjeg vijeka. Kada spomenemo srednjevjekovnu baštinu tu svakako treba istaknuti stećke koje nalazimo na nekoliko mjesta na području Geoparka i u njegovoj neposrednoj blizini (Zagvozd – Vukov greb i crkva Svih Svetih, Rastovac – crkva sv. Križa, Župa - crkva sv. Ivana i Luetići, Berinovac, Proložac - Čanjevice, Slivno – Grebnik itd.). Radi se o specifičnim srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima koje nalazimo isključivo u južnim krajevima Hrvatske, većem dijelu BiH te zapadnim krajevima Crne Gore i Srbije. Radi svoje originalnosti i sačuvanosti 2016. godine pojedini lokaliteti sa stećcima (28) upisani su i na UNESCO-vu Listu Svjetske Baštine (WHC 1504, Stećci - Medieval Tombstone Graveyards). Jedan od tih lokaliteta nalazi se u Cisti Velikoj (Crljivica) niti 15 km udaljen od Geoparka.

Radi tako velikog broja zaštićenih i evidentiranih lokaliteta izdvojit ćemo samo one važnije kako bismo prikazali brojnost, bogatstvo i raznolikost kulturne baštine na području budućeg Geoparka. Svi ostali lokaliteti mogu u budućnosti ući u vodič po kulturnoj baštini Geoparka. O kulturnoj baštini se  uvelike vodi briga. Trenutačno se istražuje i/ili obnavlja (ili je već obnovljeno) veliki broj ovdje nabrojanih lokaliteta – Kotišina, Perinuša, Manastir, Grad, Franjevački samostan i crkva u Imotskom, Opačac, zagvoške crkvice itd. Što se tiče promocije, očuvanja, edukacije i prezentacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine, izdvojit ćemo Gradski muzej Makarska, ali također i Zavičajni muzej Imotski, a čiji su osnovni oblik rada i izražavanja izložbe kroz koje obrađujemo povijesne, etnografske, umjetničke, prirodoslovne teme. Svaka izložba je praćena stručnim vodstvima i radionicama kako bi se što bolje educirali posjetitelji i ostvarili samoodrživost projekata i aktivnosti. Promovira se baštinu cijele krajine s našim partnerima (Turistička zajednica i Konzervatorski odjel) organizirajući gostovanja diljem Republike Hrvatske i regije. Kroz rad Muzeja nastoji se podići svijest o potrebi edukacije, očuvanja, zaštite mjesta i krajolika u kojem živimo. Promovirajući ne samo kulturnu baštinu nego i prirodnu baštinu našeg kraja koja je isprepletena i utkana u tradiciju života ovdašnjeg čovjeka dajući mu identitet jednog kraškog fenomena.