Nematerijana kulturna baština

 

 

 

Umijeće gradnje suhozida

Ono najraširenije je umijeće gradnje suhozida koji obilježavaju krajolike budućeg Geoparka. Umijeće suhozidne gradnje (gradnje „u suho“) je umijeće izrade konstrukcija od kamena bez upotrebe vezivnog materijala. U užem smislu odnosi se na zidanje lomljenim kamenom s minimumom ili bez obrade, a kao širi pojam može obuhvatiti i polaganje kamenih opločenja i gradnju krovova, zatim gradnju inženjerskih građevina klesanim kamenom bez upotrebe veziva, te izradu gabiona. Ovim se umijećem čovjek na jadransko-dinarskom području Hrvatske služi od prapovijesti do danas.

Umijeće pripremanja kumpeta

Nadalje, tu je i umijeće pripremanja kumpeta, odnosno ćuptera, tradicijske slastice od mošta . Kroz rasprostranjenost ove slastice može se iščitati značaj vinogradarstva kao jedne od povijesno značajnih gospodarskih grana. U Hrvatskoj se slastica od mošta priprema na više područja pod različitim nazivom: kumpet na Makarskom primorju, mantala na Pelješcu, Konavlima i Dubrovačkom području, ćupter u Imotskom i Vrgorcu. Korjenitom promjenom načina života tijekom 20. stoljeća, tradicijska poljoprivreda se zapustila, vino se proizvodi većinom samo za obiteljske potrebe, a priprema kumpeta i ćuptera održala se u manjem broju domaćinstava. 

 

Kantanje Gospina plača

Kantanje Gospina plača je crkvena pučka pobožnost i glazbovanje korizmenog razdoblja prisutno u većini sela južnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog dijela Imotske krajine, te zapadnog dijela Vrgoračke krajine koje svoju kulminaciju doživljava u procesijama Velikoga Petka. Kantanje na području župa, južnog dijela Imotske krajine je zabilježeno u Zagvozdu, Župi Biokovskoj, Krstaticama, Grubinama, Drumu, Gornjem Podbablju, Slivnu Imotskom, Zmijavcima, Runovićima, Vinjanima (Gornjim i Donjim) i Poljicima Imotskim. Na području Vrgoračke krajine kanta se u podbiokovskim selima (župama Biokovskog dekanata): Rašćane, Kozica i Poljica Kozička. U glazbenom smislu, kantanje je arhaičan vokalni glazbeni fenomen pjevanja jedne od tekstualnih inačica Gospina plača. Većina je stihova navedenih Gospinih plačeva u osmercu, a svi tekstovi imaju više od 300 dvostihova. Kantanje se u pravilu izvodi dvoglasno, pretežito u parovima glazbenim stilom poznatim kao „stil tijesnih intervala“.

 

Ganga

Ganga s područja Imotske i Vrgoračke krajine je dio stoljetnog načina pjevanja na području dalmatinskog zaleđa. Ganga je višeglasno pjevanje “na dah“, glavni pjevač u pravilu otpjeva prvi stih sam (inicij), a zatim ga u drugom stihu prati grupa pjevača ispjevavanjem samoglasnika muklo “e“ ili zvonko “o“, kako bi se dobio savršeni efekt zvučnog jedinstva.

 

Torta Makarana

Torta Makarana je tradicionalni kolač Makarske koji se zbog duge tradicijske izrade, specifičnog načina i umijeća pripreme, te povezanosti uz lokalni prostor i identitet proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske.