Posebni rezervat Vrljika

"Vrljika, posvuda neprestano tražila me žednog, našla me, a kad sam je u ruke stavio, ona je popila mene". Po mnogočemu jedinstvena krška rijeka koja dužinom od 23 km protječe Imotskim poljem. Bogata i plodna snaga rijeke veže svojom srebrenom niti ljude i naselja u Imotskoj krajini, da se nikada ne razdvoji ono što je prirodom povezano. U Vrljici obitavaju endemske životinjske vrste: mekousna pastrva (Salmothymus obtusirostris), bjelonogi rak (Austropotamobius pallipes) i imotska gaovica (Dhelminichthys Adspersus). Izvorište rijeke proglašeno je zaštićenim ihtiološkim rezervatom. (50,35 ha)