Pravila ponašanja u Geoparku Biokovo-Imotska jezera


Geopark Biokovo-Imotska jezera je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje s naglašenim geološkim, estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturno povijesnim i turističko rekreacijskim vrijednostima. 


Dijelovi područja Geoparka Biokovo-Imotska jezera zakonom su zaštićeni, stoga posjetitelje molimo i upozoravamo da: 


- ne beru, sakupljaju, uklanjaju sa staništa i oštećuju biljke, drveće i grmlje 

- ne sakupljaju puževe i gljive, te da ne beru ljekovito bilje 

- ne rastjeruju, proganjaju, uznemiravaju, hvataju, ozljeđuju i ubijaju životinje 

- ne nose oružje 

- ne oštećuju gnijezda i duplje životinja 

- ne diraju i razbijaju špiljske ukrase (sige), uništavaju i sakupljaju fosile i fosilne ostatke, te uništavaju, iznose i otuđuju     bilo kakve druge vrijedne nalaze 

- špilje i jame mogu posjetiti isključivo uz vodiča ili po dogovoru sa Speleološkim odsjekom ili klubom koji djeluje na       određenom području, uz obavezno ishođenje dopuštenja od nadležnog Ministarstva i suglasnosti Ustanove 

- ne kampiraju odnosno logoruju, što je dopušteno isključivo uz odobrenje Javne Ustanove u određenim slučajevima 

- ne pale vatru i ognjišta, osim na mjestima koja su uređena i posebno označena za tu namjenu 

- ne ostavljaju bilo kakav otpad u Geoparku, već da ga u vrećicama odlože u kontejner na ulazu ili na drugo za to     predviđeno mjesto 

- ne zagađuju vodotoke, izvore i spremnike pitke vode 

- je zabranjeno slobodno kretanje pasa na području Geoparka i     njihov ulazak npr. u jezera 

- snimanje i fotografiranje u Geoparku u komercijalne svrhe dopušteno je isključivo uz posebno odobrenje 

- da se kreću samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju 

- surađuju sa osobljem Geoparka Biokovo-Imotska jezera 


Poštivanjem i pridržavanjem pravila ponašanja čuva se i štiti Geopark Biokovo-Imotska jezera i njegova iznimna ljepota i vrijednost, dok se nepoštivanjem i nepridržavanjem čini lakši ili teži prekršaj, što povlači određene mjere od strane službenih osoba.