Geopark Biokovo-Imotska jezera dobio je službeno izvješće Vijeća za UNESCO Svjetske Geoparke u Parizu (UNESCO Global Geoparks Council in Paris). Što se tiče stava naših ocjenjivača, gosp. Hartmut Escher i Ferran Climent Costa su predali izvješće UNESCO-ovom Vijeću u kojem je naš Geopark dobio visoke ocjene u evaluacijskom dokumentu (885 bodova od max. 1.000). Između ostalog, oni su u svom opisnom izvješću naglasili kako podnositelj zahtjeva – Geopark Biokovo-Imotska jezera daje jake dokaze i da postoji siguran teren za njegov ulazak u visokokvalitetne UNESCO geoparkove svijeta. S njihove točke gledišta, Geopark Biokovo-Imotska jezera,  kao visoko motivirajući budući Partner u globalnoj mreži Geoparkova je uložio veliki napor i vrlo brzo napreduje, iako su strukture postavljene tek 2019. godine. Također, ocjenjivači su istaknuli kako je istinski entuzijazam u regiji vrlo visok i čini se da je zdrava osnova za snažan održivi razvoj, te kako žele potaknuti ovaj pozitivan napredak geoparka i predložiti njegovo prihvaćanje u UNESCO Globalne Geoparkove.

Ocjenjivači su također izdvojili nekoliko preporuka koje predlažu za naredno razdoblje. Te preporuke su dosta detaljno razrađene, a neke od njih su: pojačavanje vidljivosti, osnaživanje obrazovnih aktivnosti i materijala, a koje se odnose na klimatske promjene, prirodne opasnosti i geološke rizike, izrada koncepta zaštitne ograde na Crvenom jezeru, težnja ka ekološki prihvatljivijem pristupu područja Skywalk-a na Biokovu, planiranje realizacije centra za posjetitelje u Imotskom.

Konačna ocjena o statusu nekog UNESCO Geoparka ne ovisi samo o izvješću ocjenjivača koji dolaze u terenski obilazak, već takvu ocjenu donosi UNESCO-ovo Vijeće koje se sastoji od dvanaest članova. Dakle, konačna ocjena Vijeća je da se ulazak Geoparka Biokovo-Imotska jezera odgodi na maksimalno dvije godine, uz izvršavanje određenih preporuka. Vijeće također nalaže kao prvu preporuku da se granice Geoparka prošire na priobalni dio, odnosno na područja još šest priobalnih općina.

Podsjećamo, da je granica Geoparka Biokovo-Imotska jezera određena od strane Nacionalnog Povjerenstva za UNESCO Geoparkove RH, i da ona prati granicu zaštićenog područja Parka Prirode Biokovo i velikog dijela Imotske krajine. Mi smo kao Geopark zauzeli stav po ovom pitanju, te je naše Povjerenstvo poslalo dopis UNESCO-ovom Vijeću u kojem se argumentirano iznose pojašnjenja oko pitanja granica.

Druga važna preporuka UNESCO-ovog Vijeća odnosi se na planiranje i realizaciju Centra za posjetitelje na području Imotskog, a mi smo već pristupili rješavanju ovog dijelu „zadatka“. Smatramo da ćemo ostale preporuke izvršiti u relativno kratkom narednom razdoblju i da tu ne bi trebalo biti većih poteškoća. U svakom slučaju, nakon što odradimo dodatni dio aktivnosti koju su zatražene i pošaljemo naš Izvještaj o napretku, Geopark Biokovo-Imotska jezera će automatski biti priključen području UNESCO Globalnih Geoparkova bez postupka ponovnog slanja aplikacije i ponovne evaluacije.