Tvrđava Topana

Tvrđava Topana smještena je iznad Imotskog, na strmim liticama između Modrog jezera i nogometnog stadiona tzv. Gospina doca. Nepravilnog je oblika koji prati oblik klisure na kojoj je podignuta, dužine oko 40 metara. Sagrađena je na nekoliko razina, a vidljivi ostaci se datiraju u vrijeme od 14. do poĉetka 18. stoljeća, s tim da su arheološki sačuvani i raniji slojevi.​ Tvrđava je izgrađena na ostacima pretpovijesne te ilirske gradine. Prilikom radova na tvrđavi 1980-tih godina, pronađen je kameni pilastar s ranosrednjovjekovnim pleterom iz 9.-10. stoljeća koji se danas čuva u Zavičajnom muzeju u Imotskom, pa se pretpostavlja kako je utvrda građna u vrijeme hrvatskog kneza Trpimira (845-864.). Turci osvajaju Imotski i Topanu krajem 1493. godine kada grad postaje sjedište kadiluka. Topana je bila najvažnija turska utvrda u Zabiokovlju, a mogla je primiti posadu od 400-500 ljudi. Utvrdom je zapovijedao dizdar - čuvar utvrde. Godine 1717. dolazi pod mletačku vlast. Godine 1718. unutar utvrde sagrađena je mala crkva Gospe od Anđela, zaštitnice grada Imotskog, koja se slavi 2. kolovoza. Na taj dan 1717. godine mletačka vojska oslobodila je Imotsku krajinu nakon gotovo 230 godina turske vlasti. Tvrđava je dobila ime po posebnoj kuli s platformom za topove, u vojnoj stručnoj terminologiji poznatoj kao topana / tophana.