Zaštićeni krajobraz Prološko blato

Prološko blato (994,44 ha) nalazi se na zapadnom dijelu Imotskog polja i predstavlja poplavno krško polje koje sezonski poplavljuje. Prološko jezero nalazi se u istočnom dijelu Prološkog blata i ono nikad ne presuši. Prološko blato zaštićeno je kao Značajni krajobraz 1971. godine, a razvijen je i sportsko-rekreacijski ribolov. U širem području nalazi se značajan arheološki lokalitet, ostaci nekadašnjeg franjevačkog samostana na otočiću Manastir. Izgrađen je za vrijeme turske vladavine, te su u periodu od 1600. do 1715. god. u njemu živjeli imotski franjevci, nakon čega je napušten i porušen. Danas je u vrijeme visokih voda otok, te je vjerojatno na taj način služio i za obranu od Turaka. Ostaci samostana nalaze se na zapadnoj padini otoka, a sačuvani su suhozidi i kamene klupe na putu do blata/jezera. Ostaci franjevačkog samostana na otočiću Manastir u Prološkom blatu predstavljaju izuzetno vrijedan dio imotske kulturne baštine. Također, samostan je dokaz da razina jezera u području Prološkog blata nije nikad bila toliko visoka da bi poplavljivala otočić Manastir. Prološko blato prihranjuje se rijekom Ričica koja izvire u Bosni i Hercegovini i protječe kroz istoimenu akumulaciju (koristi se i naziv Zeleno jezero). U 18. stoljeću izgrađeni su odvodni kanali, te je 1947. god. završen odvodni tunel u dužini od 1650 m kako bi se spriječilo plavljenje Prološkog blata. Od velike važnosti je voda iz ovog jezera koja natapa oranice i vinograde te time zapravo hrani cijelu krajinu. Najveća dubina jezera za višeg vodostaja je oko 35 metara.