Zaštićeni krajobraz Imotska jezera-Gaj

Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. Značajni krajobraz Imotska jezera – Gaj (415,84 ha) se prostire sjeverno od grada i obuhvaća i oba jezera. Može se reći da se sastoji od dvije cjeline. Prva je ujedno i povijesno vrijednija, i to je istočni dio značajnog krajobraza, koji ima parkovne elemente. To je područje zasađeno crnim borom i hortikulturno uređeno poslije Prvog svjetskog rata, kada je to organizirao ruski izbjeglica i šumarski stručnjak Boris Hiperborejski. Zapadni dio značajnog krajobraza je također pošumljen crnim borom, ali nema parkovnih elemenata.